de website van RC Bathmen de Schipbeek is verplaatst naar:

 

                                                                                 www.rotary.nl/bathmendeschipbeek